مجید حیدری

بایگانی برچسب: بحران زیبایی شناسی

چاپ مقاله در خبرنامه شماره ۴۹ انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی

مقاله من با عنوان (بحران زیبایی شناسی در ایران) تنها مقاله‌ای بود که در خبرنامه شماره ۴۹ در سال ۲۰۱۷ به عنوان مقاله‌ای برگزیده و مورد توجه محققین این انجمن چاپ شده بود. این خبر نامه در سایت انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی موجود است و به تمام محققین در سرتاسر دنیا ایمیل شده است. من […]