مجید حیدری

آرشیو دسته بندی: چاپ شده

Neutral Artworks to Democratic Values; The Case of Iranian Calligram

Abstract Some artworks may promote social and democratic values while others promote non-democratic tenets. Besides, there are a great number of artworks that remain silent and neutral to any social and democratic principles. The literature on the relationship between democracy and art is mostly about the possible contribution of arts to democratic values, ignoring the […]

معرفی مجموعه داستان «زیر ساخت‌های شهر»

وقتی سالینجر در رمان ناتور دشت از خیابان‌های نیویورک می‌نویسد و ما را به هتل‌ها و مکان‌هایی در نیویورک می‌برد لذت بخش است و با آن ارتباط برقرار می‌کنیم. حتی اگر هیچ وقت به نیویورک نرفته باشیم، آنقدر فیلم‌های هالیودی در فضای شهری نیویورک دیده‌ایم که با خیابان‌ها و خانه‌های نیویورک هم آشنا هستیم و […]

چه باشد آنچه گویندش تفکر!

مقدمه تفکر در فارسی در کنار واژه‌هایی از قبیل تأمل کردن، مداقه کردن، درنگ کردن، درنگریستن و نیک‌نگریستن می‌آید. همچنین واژه اندیشه به معنای تفکر، فکر، ترس، بیم و اضطراب آمده است. اینکه اندیشه در فارسی دو معنا دارد یعنی فکر و بیم قابل تأمل است و جای تحقیق و بررسی دارد. در کاربرد امروزی […]

مرور تحلیلی معنای روایت

مرور تحلیلی معانی روایت (قسمت اول) مقدمه در این نوشته در سه مرحله به مرور نظریات درباره معنی روایت خواهیم پرداخت. در این راه از سه کتاب مرجع استفاده خواهیم کرد و ضمن مرور این سه کتاب در نهایت به دسته بندی و تحلیل معنای روایت می‌پردازیم. از این سه منبع اصلی دو کتاب حالت […]

در انتظار معنا

سر آخر معنا کی به چنگ جملات و کلمات می‌افتد؟ آیا روزی می‌رسد که گودو استراگون و ولادیمیر را قافل‌گیر کند و از پشت تپه‌ای بیرون بیاید؟ ظاهرا آگاهی افراد خود را در ساختار،‌ معنا و کاربرد زبان بروز می‌دهد. یعنی قرار است که اینطور باشد، قرار است آگاهی و فهم افراد بر قایقی از […]

چاپ مقاله در خبرنامه شماره ۴۹ انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی

مقاله من با عنوان (بحران زیبایی شناسی در ایران) تنها مقاله‌ای بود که در خبرنامه شماره ۴۹ در سال ۲۰۱۷ به عنوان مقاله‌ای برگزیده و مورد توجه محققین این انجمن چاپ شده بود. این خبر نامه در سایت انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی موجود است و به تمام محققین در سرتاسر دنیا ایمیل شده است. من […]

آفرینش روایی; بررسی تطبیقی معنای آفرینش هنری نزد کانت، هایدگر و ریکور

چکیده در دوران مدرن آفرینش هنری، تحت تاثیر کانت، اغلب امری نبوغ آمیز و سوژه محور فهم میشود; آفرینشی مستقل و مقدس. نزد او معنای آفرینش مترادف عمل ترکیب در قوه متخیله است. این قوه تشتت شهودات حسی را منظم کرده و در قالب مقولات فاهمه وحدت میبخشد. این ترکیب یا وحدت بخشی یک سرِ […]

نقل قول‌هایی از مجموعه داستان ((زیرساخت‌های شهر))

با خودش خیال پردازی می‌کرد که شاید وقتی ‌همانطور بی‌هدف در خیابان قدم می‌زند اتفاقی نرگس را ببیند که عینک آفتابی به چشم قدم می‌زند، مثل دختر زیبایی که گرما برایش لذت بخش است چون به تازگی از جایی خنک مثلا لای دیوار ساختمان‌ها، درهای نامرئی و یا طوری که کسی متوجه نشود از آسمان […]

نقل قول‌هایی از مجموعه داستان ((زیر ساخت‌های شهر))

با خودش خیال پردازی می‌کرد که شاید وقتی ‌همانطور بی‌هدف در خیابان قدم می‌زند اتفاقی نرگس را ببیند که عینک آفتابی به چشم قدم می‌زند، مثل دختر زیبایی که گرما برایش لذت بخش است چون به تازگی از جایی خنک مثلا لای دیوار ساختمان‌ها، درهای نامرئی و یا طوری که کسی متوجه نشود از آسمان […]