مجید حیدری

آرشیو دسته بندی: فلسفه و زیبایی شناسی

چه باشد آنچه گویندش تفکر

مقدمه تفکر در فارسی در کنار واژه‌هایی از قبیل تأمل کردن، مداقه کردن، درنگ کردن، درنگریستن و نیک‌نگریستن می‌آید. همچنین واژه اندیشه به معنای تفکر، فکر، ترس، بیم و اضطراب آمده است. اینکه اندیشه در فارسی دو معنا دارد یعنی فکر و بیم قابل تأمل است و جای تحقیق و بررسی دارد. در کاربرد امروزی اندیشه […]

خلاصه‌ کتاب حکمت و هنر در عرفان ابن عربی نوشته نصرالله حکمت

شیخ اکبر هنر خود را در عرصه ادبیات و در میدان کلمه و کلام به نمایش گذاشته است. ترجمان الاشواق تاج الرسائل واژه هنر: ریشه کلمه:  هو + نر معنای عام قدیم: نیکی، پاکی، فضیلت، شجاعت، دانش، تقوی، یا فضائل چهارگانه افلاطونی( حکمت، شجاعت، عدالت، عفت) فن= صناعت = هنر معنای قدیمی کلمه بسیار وسیع […]