مجید حیدری

آرشیو دسته بندی: فلسفیدن

مقدمه‌ای بر زیبایی شناسی

  زیبایی شناسی واژه زیبایی شناسی در فارسی مترداف کلمه استتیک (aesthetic) در انگلیسی انتخاب شده است. این کلمه می‌تواند معانی مختلفی را در خود داشته باشد. در یونان باستان در متون سقراط، افلاطون و یا ارسطو این کلمه معنای یک تجربه حسی و زنده داشته است یا دانشی که از راه حس به دست […]

تولیدات بی‌مصرف هنری

اثر هنری به عنوان یک تولید بی مصرف می‌تواند همان انتزاعی شدن چرخه تولید، عرضه و مصرف برداشت شود که ناشی از نظام مصرف گرایی است. هر نظامی معمولا به سرعت در پی استعلایی کردن خود پیش می‌رود. نظام مصرف گرایی در جهت استعلایی کردن خود و معنای بیشتر بخشیدن به حیثیت خودش به این […]

زیبایی شناسی قبل از کانت

این متن را سال‌ها پیش ترجمه کردم و متاسفانه متن مرجع را در بایگانی نوشته هایم نیست. اما مطلب مفیدی است.   زیبایی شناسی قبل از کانت دکارت نئوکلاسیسم فرانسه: بوالو ، باتو روشنگری آلمانی: ……..، لسینگ هامان و جریان ضد روشنگری     تفکر فلسفی دکارت در “تاملات” (Meditations) با پرسش از شایستگی و […]

در جستجوی مبانی زیباییشناسی ایرانی اسلامی

  چکیده ریچارد رورتی در رابطه دین و علم در فرهنگ غربی معقد است که از قرن هفده به بعد فلسفه نقش میانجی را بین این دو بازی کرده است تا هر کدام قابلیتهای توصیفی و پیشگویانه خود را بهتر بشناسند. او معتقد است که چنین تنشی در فرهنگهای شرقی وجود ندارد و اساسا فلسفه […]

بررسی توالی در "روایت" بر اساس آراء پل ریکور

چکیده پل ریکور در میان متفکرانی که به روایت و روایتمندی اندیشیده‌اند از دو نظر شاخص تر است. یکی اینکه او روشی فلسفی را انتخاب می‌کند و عمیق‌تر این موضوع را بررسی می‌کند و دوم اینکه او در نهایت مدلی برای روایت و میمسیس پیشنهاد می‌دهد که از جهاتی جدید و روشنگر است. روش فلسفی […]

آفرینش روایی; بررسی تطبیقی معنای آفرینش هنری نزد کانت، هایدگر و ریکور

چکیده در دوران مدرن آفرینش هنری، تحت تاثیر کانت، اغلب امری نبوغ آمیز و سوژه محور فهم میشود; آفرینشی مستقل و مقدس. نزد او معنای آفرینش مترادف عمل ترکیب در قوه متخیله است. این قوه تشتت شهودات حسی را منظم کرده و در قالب مقولات فاهمه وحدت میبخشد. این ترکیب یا وحدت بخشی یک سرِ […]

Persian Painting as a “Narrative Construction of Reality”

Persian miniatures are very well-known in western countries. Any expert can easily detect Persian miniatures from any collection of paintings. Despite of this unique outstanding general characteristic, it seems very difficult to find the specific rules for interpretation and understanding Persian miniatures. This paper intends to introduce a very common metaphysical interpretation of Persian miniatures; […]

منابع برای رشته دکتری فلسفه هنر

  قسمت اول تاریخ هنر: تاریخ هنر پیش و بعد از اسلام، با تاکید بیشتر بر هنر هخامنشی و ساسانی تاریخ هنر مرزبان تاریخ هنر گامبریج تاریخ هنر گشایش قسمت دوم: عرفان اسلامی عرفان نظری دکتر یثربی شرح گلشن شیخ شبستری قسمت سوم: فلسفه اسلامی از هر منبعی که در دسترس باشد: فلسفه ملاصدرا و […]

خلاصه مقولات کانتی

         Table of judgment 1.     Quantity                                                   کمیت                         I.         Universal                                 کلی                                هر الف ب است                       II.         Particular                                جزئی                             بعضی الف ها ب هستند                     III.         Singular                                   شخصی                           این الف ب است 2.     Quality                                                   کیفیت                         I.         Affirmative                              ایجابی                            الف ب است                       II.         Negative                                   سلبی                              الف ب نیست                     […]

خلاصه مباحث کانت به شکل دایاگرام

   Faculty of judgment : thinking the particular under the universal                                                       Subsumes particulars under concepts or universals  Determining:    Reflecting:     Finding the universal for the given particular                                                                                                          Nature Faculty                     Determining                                   Beauty Of           …roles…                            Aesthetic                                   Art Judgment                 Reflecting                                       Sublime                                                            Teleological First Moment Judgment    Of       ….based….         feeling           pleasure           disinterested ( not […]