مجید حیدری

پایان نامه تقدیر شده در جشنواره نگارگری تبریز

عنوان پایان نامه: معرفی نکات فنی و تحلیلی نگارگری در رساله قانون الصور صادقی بیک

نویسنده:   سمیه مهرو

(فارغ التحصیل رشته هنر اسلامی، موسسه آموزش عالی فردوس)

استاد راهنما نظری:   دکتر مجید حیدری

استاد راهنما عملی:   رضا مهدوی

این پایان نامه یکی از سه پایان نامه ی تقدیر شده در جشنواره نگارگری تبریز بود که در این بخش پایان نامه‌های مقاطع ارشد و دکتر با هم رقابت داشتند. 

لینک جشنوراه: 

https://azarsh.farhang.gov.ir/fa/news/406930/نفرات-برتر-جشنواره-ملی-نگارگری-معرفی-شدند

چکیده

آموزش فنون و مهارت‌های نگارگری در گذشته معمولا به صورت نظام استاد-شاگردی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد و‌کتابهای نظری در این باب بسیارکم بود. یکی از این معدود کتابها در باب مهارت‌های نگارگری، رسالۀ قانون‌الصور است که توسط نقاش اهل ادب، صادقی‌بیک به تحریر درآمده است. هدف کلی نگارنده خوانش مبسوط رساله قانون‌الصور در زمینه تاریخی و هنری این متن است تا معلوم شود چه نکات مهم  و مباحث فنی را در باب نقاشی شامل می‌شود. لذا تحقیق مورد نظر با هدف کاربردی در ابتدا به روشهای تاریخی- توصیفی به بررسی نگارگری دوره صفوی و شرح حال صادقی‌بیک و آثارش می‌پردازد که جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد. سپس با تحلیل محتوا به بررسی جزییات متن رساله پرداخته و در نهایت با تحلیل به استفاده از مبانی هرمنوتیک در پی یافتن افقهای معنایی احتمالا جدید در متن می‌باشد. پس از بررسی‌های بعمل آمده معلوم گردیدکه رسالۀ قانون‌الصور در ابتدا علاوه برآن که اطلاعات مختصری از شرح حال مولف آن در اختیار ما می‌گذارد، شامل برخی نکات مهم در باب آداب تربیتی نگارگران است و از آنجا که این نکات قبل از مباحث فنی آمده تاکید بر برتری جنبه معنوی تربیت هنرمند بر جنبه مهارتی دارد. و در ادامه مباحث فنی را عنوان می‌کند که از ساخت قلم‌مو و اصول نقاشی گرفته تا ساخت رنگها و … را شامل می‌شود. تفصیل و توضیح این موارد می‌تواند به صورت کاربردی جهت استفاده نگارگران امروزی و احیای شیوه‌های سنتی، قرار گیرد و با توجه به روند توضیحات صادق بیک می‌توان این رساله را مقدمه‌ای برای یادگیری فنون نگارگری بدون مراجعه به استاد دانست. اما در گام بعدی مراجعه به استادی کامل و فرزانه ضروری است.  

 

پاسخی بنویسید