مجید حیدری

روش تحقیق در هنرها

این پست شامل پیوست‌های  زیر است:

۱. دیاگرامی که کل مراحل نوشتن پایان نامه را نشان می‌دهد

DiagramPayannamhe

۲. منبع شناسی الکترونیکی

ManbaShenasi

۳. پیش نهاد موضوع تحقیق

mozo tahghigh 2 moazo tahghigh 1

mozo tahghigh 2

۴. چطور تحقیق را شروع کنیم 

shoro 1

shor 2

۵. طرح درس روش تحقیق

TarheDars1

TarheDars2

۶. جزوه روش تحقیق در مقطع کارشناسی

روش تحقیق کارشناسی

 

 

 

 

پاسخی بنویسید