مجید حیدری

ترجمه متن فلسفه کپی رایت (مقاله ویکی پدیا)

 

زیر نظر دکتر مجید حیدری

تنظیم : سیده وجیهه قرشی یزدی

رشته حقوق مالکیت ادبی و هنری (دانشگاه امام رضا، آبان ۱۳۹۲)

 

فلسفه یا چیستی کپی رایت شامل مسائل نظری و فلسفی بسیاری است که اساسا به سیاست کپی رایت و دیگر مسائل حقوقی[1] برخاسته از تفسیر و کاربرد نظام های حقوقی، از قانون کپی رایت مربوط می شود.

شاید مهمترین و گسترده ترین موضوع فلسفی مورد بحث میان متخصصان کپی رایت، هدف آن باشد.در حالیکه برخی نظریات اخلاق عمومی مانند فایده گرایی[2] را مدنظر قرار داده و تلاش می کنند سیاست کپی رایت را از این منظر تحلیل کنند، برخی دیگر جستجوی دلایل اثبات[3] قاطع در نظام های کپی رایت موجود را، شیوه خود قرار می دهند. رویکرد دیگر هرگونه دلیل اخلاقی برای وجود قانون کپی رایت را رد می کند و آن را نتیجه ی فرآیندهای سیاسی (و شاید یک نتیجه نامطلوب) می داند .

موضوع دیگر، ارتباط بین کپی رایت و دیگر اشکال مالکیت فکری و مالکیت مادی است. بسیاری از متخصصان کپی رایت بر این عقیده اند که می توان آن را نوعی مال دانست زیرا سبب محرومیت دیگران از مالکیت چیزی می شود. اما در مورد اینکه تا چه حد این موضوع اجازه انتقال و خروج دیگر افکار و ادراکات حسی را از حیطه مالکیت مادی می دهد اختلاف است.

سوالات فلسفی بسیاری در زمینه حقوق کپی رایت ایجاد میشود. سوالاتی مانند اینکه چه زمان اثری از اثر دیگر اقتباس شده است[4] و یا چه زمان اطلاعات در قالبی محسوس[5] یا مادی در می آید.

دلایل اثبات کپی رایت

 

علمای حقوق اغلب برای اثبات وجود و خصوصیات کپی رایت رویکرد اخلاقی را انتخاب می کنند . هرچند ممکن است این رویکرد قدیمی و متحجرانه به نظر آیددرنظرگرفتن یک هدف و سپس آزمایش قانون در مورد آنولی کاملا کاربردی ست. بنابراین، نظریات اخلاقی یا اصولی(هنجارگرا) ارائه شده برای آزمایش قانون کپی رایت، اغلب دلایل اثبات آن نامیده می شود. به طور کلی دلایل اثبات کپی رایت را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: اخلاق گرا (وظیفه گرا)[6] و یا نتیجه گرا [7]. دلایل اخلاق گرا سعی می کنند کپی رایت را به عنوان یک نوع حق یا وظیفه اثبات کنند و همچنین در تلاشند تا دلیلی برای اثبات کپی رایت (یا به طور کلی مالکیت های فکری) بیابند بر این مبنا که اینطور عمل کردن اخلاقاّ درست است.

در مقابل، نظریات نتیجه گرا تلاش می کند تا حمایت از کپی رایت را بر اساس نتایج آن تایید یا نقد کند و در این راه از ارائه دلایلی که نشان دهنده ی مطلوبیت این حمایت است ، استفاده می کند. از نمونه های این تئوری، نظریات مشوقانه ای است که به مالکیت فکری به عنوان روشی ضروری، برای ایجاد انگیزه در خلق آثار ابتکاری و جدید نگاه می کند .

 

حقوق طبیعی

 

حقوق طبیعی به فلسفه مالکیت مربوط می شود. جان لاک[8]، اغلب به عنوان نظریه پرداز حقوق طبیعی یاد می شود، هر چند معلوم نیست که او واقعا به کپی رایت به عنوان یک حق طبیعی نگاه می کرده است. حقوق مرتبط با شخصیت، پایه ی حقوق کپی رایت آلمان را تشکیل داده که آثار قابل حمایت را به شخصیت خالق اثر تعمیم می دهد و برخی اختیارات را در جهت نظارت بر آثار ، به پدیدآورنده اعطا می کند .

اخلاقیات

 

مباحث اخلاقی به جهت تقسیم بندی مالکیت فکری به عنوان نوعی از مالکیت به وجود آمده است . «آین رند»[9] براین عقیده است که زندگی بشر، معیار ارزش است، زیرا بدون آن دیگر ارزش ها هم وجود ندارند و این ابزار ادامه بقاست. بنابراین نقض حقوق مالکیت فکری در اصل تجاوز به ابزار بقای بشر است. اخلاق در مالکیت فکری نقشی اساسی در کتاب « سرچشمه »[10] وی دارد و همچنین در کتاب « اطلس شراگد » [11] زمانیکه

« هنک ریردن » [12]برای تسلیم حق ثبت اختراع خود به شرکت ریردن متال[13]، توسط مقامات رسمی اجبار می شود.

 

نظریات اقتصادی

 

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که در نبود حمایت از مالکیت های فکری مانند کپی رایت و حق ثبت اختراع[14]، روند تولید انواع مختلف دارایی های غیر محسوس کم می شود، زیرا انگیزه کافی برای ارگان های اقتصادی در جهت تولید آنها وجود ندارد. از این منظر هدف قانون کپی رایت در درجه اول ایجاد توازن و برابری بین منافع عمومی است که می تواند از رواج گسترده، استفاده ی مکرر از آثاری که نیاز به حمایت دارند و ایجاد انگیزه و پاداش به خالق یا مالک کپی رایت از طریق اعطای حق انحصاری و موقت بهره برداری، ایجاد شود.

 

 

 

 

نظریات نتیجه گرایان

 

نظریات نتیجه گرا در زمینه کپی رایت می گویند که باید قوانینی در جهت ایجاد بهترین نتایج برای جامعه وجود داشته باشد.رایج ترین حالت نتیجه گرایی، سودگرایی[15] است که بهترین وضعیت را وضعیتی می داند که مردم در آن، در حد ممکن خوشحال و راضی هستند. تحلیل گران اقتصادی کپی رایت، به پیروی از این رویکرد تمایل دارند.

یکی از نظریات مرتبط، ابزار گرایی[16] است که معتقد است قانون کپی رایت بایستی برای اهدافی صریح، منسجم و ضروری به وجود آید بدون اینکه آنقدر قاطع باشدکه نهایتا منجر به افراط در مفهوم حسن و سود شود.

برخی از علمای کپی رایت صرف نظر از پیشرفت های کنونی در تکنولوژی، معتقدند که کپی رایت روش اساسی ای راکه نویسندگان، پیکرتراشان، هنرمندان، موسیقیدانان و دیگران می توانند از خلق آثار جدید کسب درآمد کنند حفظ می کند و عدم وجود یک مدت قابل توجه حمایت قانونی از درآمد آینده اینها سبب عدم ایجاد کتب و آثار هنری ارزشمند می شود. اینها می گویند منافع عمومی از طریق گسترش مکرر قوانین و مقررات کپی رایت که نسل های بعد از دارنده ی حق را هم شامل می شود به بهترین وجه تامین می گردد همانطور که ارزش کنونی کپی رایت را افزایش می دهد انگیزه ای ست برای خلق آثار جدید و سرمایه گذاری های بیشتر در آثار ارزشمند قدیمی (برای مثال تجدید فیلم های قدیمی). اگر کپی رایت بعد از مرگ خالق اجرا شود وارثان او کماکان سود می برند و این خود انگیزه ای قابل توجه است برای ادامه خلق آثار جدید در طول عمر پدید آورنده.

امروزه نظام های کپی رایت بازار محور،تامینات مالی مستقلی را برای خالقان آثار فراهم می کنند (از طریق حق امتیازات). بدون یک روش عملی برای جبران سرمایه از طریق کپی رایت، انگیزه اقتصادی و مالی اندکی برای خلق اثر وجود خواهد داشت وآثار با میل به شهرت از سوی پدید آورندگان ثروتمند یا کسانی که قادرند حمایت مالی  بدست آورند ایجاد می شود (با محدودیت های مرتبط به استقلال). استدلال کنندگان بیان می کنند که کپی رایت قواعد و اوامر را برای خالقان از بین می برد تا بر اساس آثار ابراز شده مانند صحنه های آزاد[17] یا تقسیم بیان ایده[18] بتوانند آثارشان را ایجاد کنند.کپی رایت فقط از آثار بیان شده ی خالق حمایت میکند نه ایده ها، روش ها و یا اطلاعات عملی آورده شده و بنابراین هنرمندان آزادند تا ایده ها را از آثار قابل حمایت بگیرند.

مدافعین سیستم کنونی کپی رایت می گویند این روش تا حد زیادی در مسایل مالی خلق اثر و توزیع طیف وسیعی از آثار موفق بوده، به خصوص آثاری که به کار و سرمایه بسیار نیازمند بوده اند . به نظر می رسد متخصصین میانه رو، از این شیوه حمایت می کنند ضمن اینکه نیاز و الزام وجود استثنائات و محدودیتهایی مانند دکترین استفاده ی بیطرف[19] را هم مد نظر قرار می دهند.بخش قابل توجهی از قانون کپی رایت ایالات متحده (مواد 107-120) به چنین استثنائات و محدودیت هایی اختصاص دارد.

 

نتیجه گرایی در ایالات متحده

 

نتیجه گرایی یا ابزار گرایی پایه ی حقوقی قانون کپی رایت ایالات متحده را تشکیل می دهد. ماده یک قانون ایالات متحده به کنگره ، اجازه ی ارتقای علم و هنرهای مفید را از طریق حمایت زمانی موقت از حق انحصاری نویسندگان و مبتکران نسبت به اختراعات و نوشته های آنان داده است.

بسیاری از نویسندگان فکر می کردندکه این عبارات واقعا به قوانین کپی رایت ایالات متحده در جهت تامین ارتقا و پیشرفت علم و هنرهای مفید نیاز مند است.

در تغییرات سال 2003 توسط قانون افزایش مدت کپی رایت سونی بونو[20]، مدت زمان کپی رایت تا 20 سال افزایش یافت که در دادگاه عالی[21] ایالات متحده به چالش کشیده شد. با این حال در پرونده الدرد علیه اشکرافت[22]، دادگاه چنین رای داد که در مورد کپی رایت موجود و آینده در برابر سی تی آ [23]کنگره در حدود اختیاراتش عمل کرده و از محدودیت های قانونی تخلف نکره است.دیگر حوزه ها هم برای افزایش مدت کپی رایت به طریق مشابه وضع قانون کردند.

 

مخالفت با کپی رایت

 

به طور کلی منتقدین کپی رایت به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که ادعا می کنند مفهوم کپی رایت هیچ منفعتی برای جامعه نداشته و همیشه به قدرتمند کردن عده ی کمی در جهت بروز خلاقیت خدمت کرده است و دسته دیگر کسانی هستند که ادعا می کنند رژیم کپی رایت موجود، باید در جهت حفظ ارتباطش با یک جامعه اطلاعاتی جدید اصلاح شود.نظام حق مولف فرانسه[24] که در کنوانسیون برن 1886 برای حمایت از آثار ادبی و هنری[25] تاثیر گذاشت، بایستی به عنوان جایگزینی قابل توجه برای مفهوم کپی رایت نظام آنگلوساکسون معمول ذکر شود.

در بین گروه اخیر،کسانی هستند که کپی رایت را به عنوان راهی در جهت اعطای حقوق مولف قبول می کنند اما فکر می کنند اعطای کپی رایت برای یک مدت بیش از حد طولانی(برای مثال فراتر از عمر مولف)سود مستقیم اندکی برای مولف دارد.اطاله ی مدت کپی رایت عموما نتیجه رایزنی های موثری است که مبتنی بر میل به ادامه ی امتیازات انحصاری سود آور می باشد.در ایالات متحده این شیوه اغلب به عنوان توطئه ای برای کنترل میکی موس[26] استفاده می شود(میکی موس یک شخصیت تجاری ست که توسط شرکت دیزنی کنترل میشود وآثار اولیه اش در جهت گسترش مدت زمان کپی رایت به حوزه عمومی وارد شده است).

در نظر خیلی از منتقدین، مشکل اصلی این است که نظام کپی رایت بین المللی کنونی ، هدف خود را نقض می کند.مفاهیم حوزه عمومی و آزادی ذاتی اطلاعاتی، احکامی ضروری برای پدید آورندگان است تا بتوانند بر اساس آثار منتشر شده،آثارخود را تولید کنند. اما این ها رفته رفته از بین می روند زیرا مدت زمان کپی رایت فراتر از زندگی مخاطبانی که آثار اصیل را درک می کنند ادامه می یابد.

تاثیر دیگر گسترش مکرر مدت کپی رایت این است که مولفین معاصر از رقابت با حوزه عمومی گسترده حفظ می شوند یعنی زمانیکه آثار کنونی وارد حوزه عمومی می شود اکثرا منسوخ و متروک می گردند و این موضوع خطر فروش آثار غیر داستانی را کاهش می دهد. در انتشار خارج از حوزه کپی رایت، مانند ادبیات کلاسیک که تفاوت قیمت تولید یا خرید پایینی دارند، معمولا بهترین سبک پیشنهاد میشود و فروش را تضمین می کند.

مخالفت با عرف کپی رایت کنونی، به عدم رعایت مقتضیات اصلی قانون ملکه آن[27] هم مربوط می شود که تصریح می کند یک اثر برای بدست آوردن حمایت بایستی یک نسخه به کتابخانه بسپارد بنابراین زمانیکه مدت کپی رایت منقضی می شود نسخ نامحدودی شکل می گیرد.این شیوه سالها انجام می شد تا اینکه توسط صنعت سینما با آن مخالفت شد و به دلیل از بین رفتن فیلم های اولیه از ارائه فیلم هایشان امتناع کردند.تمدن بشری خسارات مشابهی را در اسناد قدیمی ای که بصورت خصوصی نگه داشته می شدند و ازبین می رفتند، تجربه کرده است.

موفقیت اخیر در زمینه پروژه نرم افزارهای رایگان مانند لینوکس[28]، موزیلا [29]و اپک[30] نشان داد که حتی در نبود امتیازات انحصاری لازم الاجرای کپی رایت آثار با کیفیتی را می توان پدید آورد. این محصولات  علاوه برتامین امنیت حقوق انحصاری دارنده در جهت اهداف مالی، از کپی رایت برای اجرای مدت مجوز خود که برای تامین امنیت طبیعت رایگان اثر طراحی شده استفاده می کنند.یک چنین مجوز هایی حق نشر آزاد، نرم افزارها و مجوز های منابع رایگان[31] را شامل می شود.

حتی در بیشتر شیوه های سنتی مانند نثر، برخی از مولفین مانند کوری دکترو[32]،کپی رایت اثر را حفظ می کنند ضمن اینکه توزیع آن را مجاز می گذارند(برای مثال تحت یکی از اشکال قراردادهای کپی رایت). مزیت این مسئله ارائه ی یک برنامه منسجم است که بدنبال آن مولفین می توانند برخی از موانعی که کپی رایت بر دیگران تحمیل می کند را کاهش دهند و اجازه دهند تا حدودی اثر در جامعه توزیع شود، ضمن اینکه حقوق انحصاری دیگر خود را (اعطای حق نشر، تولید مجدد، استفاده و انطباق موضوعات بر شرایط خاص) حفظ می کنند.

کپی رایت همچنین می تواند در جهت خاموش کردن انتقادات سیاسی استفاده شود. بطور مثال، در ایالات متحده، مفاد گفتگو ها و برنامه های تلویزیونی در مورد کپی رایت است. روبرت گرین والد[33]،کارگردان فیلم کشف میگوید: مستند تمام حقیقت در مورد جنگ عراق حق استفاده از کلیپ مصاحبه جورج بوش با خبرگزاری ان بی سی را نقض کرد.

اگرچه حق استفاده ی منصفانه از قانون و حقوق کامن لا ممکن است در چنین مواردی اجرا شود، خطر محکومیت در دادگاه و طرح دعوا و فشار از طرف شرکتهای بیمه که تقریبا استفاده از هر چیزی را (مانند سه کلمه ی آغازین یک شعر) بدون اجازه ادعا می کنند بسیار خطرپذیر است. معمولا استفاده از مواد را بدون اجازه صریح و پرداخت هزینه های مجوز ممنوع می کند.

همچنین کپی رایت در نظر برخی یک مانع مصنوعی است که در صورت عدم وجود آن یا هر محدودیت قانونی دیگر، اظهارات و بیانات دیگران ممکن است آزادانه بین اشخاص و گروه ها مبادله شود. چنین مردمی معتقدند که چون دولت ها لزوما اقتدار اخلاقی برای اجرای قوانین کپی رایت را دارند اشخاص ممکن است نظرات متفاوتی نسبت به چنین قوانینی داشته باشند.عده ای دیگر مخالفند و اعتقاد دارند کپی رایت-که برای مثال در سیستم ایالات متحده از مواد قانون ایالات متحده ایجاد شده- سهمی ارزشمند در خلق و انتشار آثار داشته و خواهد داشت.

 

چالش های نوین در مورد کپی رایت

 

مفهوم کپی رایت در دوران معاصر  به دلیل افزایش اشتراک گذاری فایل ها[34] به چالش کشیده شده است. اکثر دارندگان کپی رایت، مانند بسیاری از شرکت های ضبط موسیقی و صنعت فیلم سازی، از سهولت کپی برداری به دلیل کاهش سود خود شکایت می کنند. دلایل دیگری هم ارائه شده مانند محتوای ضعیف تولیدات و هزینه های گزاف اخذ مجوز.

گروه های مدافع منافع اجتماعی، شرکت های بزرگ و مانند اینها، برای آموزش دیدگاه های خود وارد نظام آموزش عمومی شده اند.گروه رایزنی ام پی ان ان[35]، برنامه ی آموزشی ای را با عنوان واتس د دیف[36] ارائه می کند که توسط تعدادی از داوطلبین به نام جونیور اچیومنت[37] تدریس می شود. شرکت نرم افزاری آلی انس[38] هم برنامه آموزشی خود را با نام پلی ایت سایبرسیف[39] داردکه برای دانش آموزان دبستانی در مجله ای به نام خوانندگان هفته منتشر می شود.در ایالات متحده توافقی عمومی در جهت ایجاد یک برنامه آموزشی برای بچه های دبستانی در مورد مسایل کپی رایت وجود دارد .مجمع کتابخانه های آمریکا[40] برنامه آموزشی خود را برای کتابخانه دار ها در زمستان 2004 منتشر ساخت.

 

[1] – jurisprudential

[2] – utilitarianism

[3] – justification

[4] – Derive from

[5] – Tangible

[6] – Deontological

[7] – Consequentialist

[8] – John Locke

[9] – Ayn Rand

[10] – The Fountainhead

[11] – Atlas Shrugged

[12] –  Hank Rearden

[13] – Rearden Metal

[14] –  Patent

[15] – Utilitarianism

[16] – Instrumentalism

[17] – Scènes à faire

[18] – Idea-expression divide

[19] – fair use doctrine

[20] – Sonny Bono Copyright Term Extension Act

[21] – Supreme Court

[22] – Eldred v. Ashcroft

[23] – CTEA

[24] – The French droit d’auteur

[25] – the 1886 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

[26] – Mickey Mouse

[27] -The Queen Anne Act

[28] – GNU/Linux

[29] – Mozilla Firefox

[30] – Apache web server

[31] – copyleft, free software, and open source licenses

[32] – Cory Doctorow

[33] – Robert Greenwald

[34] – File sharing

[35] – MPAA

[36] – What’s the Diff?

[37] – Junior Achievement

[38] – The Business Software Alliance

[39] – Play it Cybersafe

[40] – The American Librarian Association

پاسخی بنویسید