مجید حیدری

برای شروع باید …

برای شروع باید ساکت بمانید و خوب گوش کنید و بعد در یک لحظه تا ابد از حرف زدن، از به هم ریسیدن کلمات متوقف نشوید!
همان اول که باید ساکت بمانید و بقیه را تماشا کنید سخت است، بعد از آن ساده است. همه حرف می‌زنند و هیچ کس ساکت نمی‌ماند. همه دائم مشغول کپی و پیست کردن همدیگر هستند. همه همدیگر را تکرار می‌کنیم. اصلا حرف نمی‌زنیم بلکه چند خط اصلی را ادامه می‌دهیم.
بهتر است گوش نکنیم و حرف بزنیم چون به غیر از این به سرعت خسته می‌شویم، به ساعت نگاه می‌کنیم و یا هوس یک سیگار و چایی می‌کنیم.
این طور شد که تصمیم گرفتم روزانه یا شبانه به صورت پنهانی و نیمه آشکار در این وبلاگ بنویسم تا بتوانم در روز نه حرف بزنم و نه گوش کنم. و هر بار که در این قسمت نوشتم عکسی را از همان مکانی که بودم به اشتراک بگذارم یا شاید هم نگذارم.

پاسخی بنویسید