مجید حیدری

درباره من

مجید حیدری

 • استاد یار موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.  مدیر گروه ارتباط تصویری
 • در لباس دانشجو کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی گرفته است و دکترای فلسفه هنر از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 • در دوره دکتری پایان نامه‌ به انگلیسی درباره روایت و پل ریکور داشته به راهنمایی دکتر ریخته گران و دکتر ویلیام مک براید (رئیس فدراسیون بین المللی فلسفه در سال ۲۰۱۴از دانشگاه پردو آمریکا).
 • از پایان نامه دکتری دو مقاله یکی در باب تفسیر نگارگری ایرانی با توجه به نظریات روایت در هجدهمین کنفرانس بین‌الملللی چین (۲۰۱۰) داشته و یک مقاله در باب آفرینش هنری با توجه به تفکر روایی در مجله کیمیای هنر.
 • در اولین مقاله چاپ شده انگلیسی بحران زیبایی شناسی در ایران را مورد بررسی قرار داد. در سه مقاله بعدی به تنش میان عرفان و کلام، نقش علم بدیع و راه حل‌های ممکن در زیبایی شناسی پرداخته است.
 • در مقاله بعدی به آن دسته از آثار هنری خاموش به ارزش‌های دموکراتیک مثل نقاشی خط پرداخته است که به زبان انگلیسی در یک کتاب مجموعه مقاله در دست چاپ است.
 • سپس در تحقیقات خود متوجه نقش مهم استعاره‌های تصویری شده و سعی کرده‌ است تحقیقات خود را متوجه این موضوع کند. در بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی زیبایی شناسی در بلگراد (۲۰۱۹) مقاله‌ای در نقش استعاره تصویری در تحلیل پوسترهای گرافیک ارائه خواهد داد.
 • به زودی مقاله‌ای در باب استعاره‌های تصویری فرار و مقاومت از وی به چاپ خواهد رسید.
 • پراگماتیسم رورتی، هرمنوتیک ریکور و گادامر از جمله مهمترین فیلسوفانی هستند که بر نوشته‌های وی تاثیر می‌گذارند.
 • در عالم ادبیات کافکا و صداق هدایت بر وی تاثیر گذار بوده‌اند و با الهام از ایشان به داستان نویسی نیز مشغول است و یک مجموعه داستان با نام زیر ساخت‌های شهربه چاپ رسانده است.

 

رزومه

مجید حیدری  --۱۳۵۹-------------------------۱۳۹۸

 

فعالیت‌ها

 • عضو هیأت علمی و مدیر گروه ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی فردوس
 • عضو انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی
 • مدیر آموزش موسسات زبان انگلیسی: اوستا، کیش، پاراکس
 • راهنمایی پایان نامه ارشد/ ۷۰ عنوان در زمینه هنر ----------------
 • مقاله/ مجله کیمیای هنر/ نسبت "آفرینش هنری" نزد کانت و هایدگر با معنای "روایت" در نظر ریکور
 • مقاله/ مجله تحقیق در علوم انسانی/ توالی در روایت، بسط مدل پل ریکور در راویت
 • مقاله/ مجله شناخت/ نقش تنش بین رویکرد عرفانی و کلامی در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی
 • مقاله/ مجله باغ نظر/ نقش علم بدیع در زیبایی شناسی ایرانی اسلامی
 • کتاب/ مجموعه داستان/ زیر ساخت‌های شهر/ نشر داستان
 • نشریات/ متون تحلیلی فلسفی و نقد هنری ---------------
 • دکترای فلسفه هنر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • کارشناسی ارشد/ آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه اراک
 • راهنمای پایان نامه دکتری / دکتر ویلیام مک براید رئیس فدراسیون بین‌المللی فلسفه از دانشگاه پردو آمریکا

 

مقالات انگلیسی ---2010----------------------2019

 • “The Plight of Aesthetics in Iran”, Contemporary Aesthetics, Vol. 14, 2016
 • “Neutral Artworks to Democratic Values, The Case of Naghashi-Khat in Iran”, International Association of Aesthetics (IAA) Yearbook, 20018
 • “Implicit and Explicit Visual Metaphors in Graphic Posters”,21stInternational Congress of Aesthetics, Belgrade, 2019
 • “Visual Metaphoric Expressions of Resistance and Escape Under Oppression”-------------
 • “Persian Painting as a Narrative Construction of Reality”, 18thInternational Conference of Aesthetics, Beijing, China, 2010
 • “Ricoeur in Narrative Turn”
 • “Threefold Mimesis”

----------------------------------------------------

 

نمونه کارها

بهترین کارهای من
سرای ناامیدی

تماس

در تماس باشید

بهترین راه تماس با من ایمیل شخصی خودم است به آدرس زیر:

mjdheidary@gmail.com